İlahi Muhabbet Divanı

Hacı Bayram-ı Veli – Çalabım Bir Şar Yaratmış

Hacı Bayram-ı Veli – Çalabım Bir Şar Yaratmış şiiri, Divân-ı Muhabbet

Çalabım bir şâr yaratmış iki cihan âresinde,
Bakıcak dîdâr görünür ol şârın kenâresinde.

Nâgehân ol şâra vardım onu ben yapılır gördüm
Ben dahi bile yapıldım tâş u toprak âresinde.

Şâgirdleri tâş yonarlar yonup üstâda sunarlar
Çalab’ın ismin anarlar ol taşın her pâresinde

Ol şârdan oklar atılır gelir sineme batılır
Arifler sözü satılır ol şarın bâzâresinde

Ol şar dediğim gönüldür ne âlimdir ne câhildür
Âşıklar kanı sebildir ol şârın kenâresinde

Bu sözümü ârif anlar câhiller bilmeyip tanlar
Hacı Bayram kendi banlar ol şârın menâresinde


Hacı Bayram-ı Veli – Çalabım Bir Şar Yaratmış Şiiri
Divan-ı Muhabbet
Hacı Bayram-ı Veli şiirleri

Bir Yorum Bırak