Muhabbet Divanı

Hacı Bayram-ı Veli – Dünya’ya Gönül Verme

Hacı Bayram-ı Veli - Dünya'ya Gönül Verme
Dünya’ya Gönül Verme şiiri

Hiç kimse çekebilmez pektir feleğin yâyı
Derdine gönül verme bir gün götürür vâyı

Oynayu gelir adlar çünki eli çabuktur,
Bir buncılayın fitne kanda bulur arayı.

Bir fâni vefâsızdır kavline inanma hiç
Gâh bayı eder yoksul gâh yoksul eder bayı.

Çün yüzünü döndürdü bir lâhza karâr etmez
Nice seri pây eder döner ser eder pâyı

Vâhiddir o vahdette kesrette kanı tefrîk
Hızr ermedi bu sırra bildirmedi Musa’yı.

Hayran kamu âlimler bu mâ’nînin altında
Kaf’tan Kaf’a hükmeder bilmez bu mu’ammâyı

Miskin Hacı Bayram sen dünyaya gönül verme
Bir ulu imârettir alma başa sevdâyı.

 
Hacı Bayram-ı Veli (k.s)

Hacı Bayram-ı Veli – Dünya’ya Gönül Verme şiiri videoları


Hacı Bayram-ı Veli – Dünya’ya Gönül Verme şiiri
Divan-ı Muhabbet

Bir Yorum Bırak