Nasihatler

Ahmed-i Bican Hazretleri’nin Talebelerine Öğütleri

Ahmed-i Bican Hazretleri`nin Talebelerine Öğütleri

Ahmed-i Bican Hazretleri’nin Talebelerine Öğütleri

Hazret, Talebelerine bir sohbet esnasında buyurdu ki…

Allah-u Teala Kur’an-ı Kerim’de mealen buyurdu ki: “Ey iman edenler! Din uğrundaki eziyetlere sabredin ve düşmanlarınızla olan savaşlarda üstün gelmek için sabır yarışı yapın. Sınır boylarında cihad için nöbet bekleşin. Ve Allah’tan korkun ki felah bulasınız.” (Ali İmran Suresi, 200. âyet meâli.)

Sabrediniz buyurması belalara sabretmeye işarettir. Bu halk yani avam içindir. Nöbet bekleşin buyurması günah işlemeyi terk etmeye işarettir. Bu havas içindir. Sabır yarışı yapınız buyurması ibadet yapmaya katlanmaya işarettir. Bu da seçilmişlerin seçilmişlerine mahsustur.

Bunun için kişinin rahatlığı yakinde, şerefi tevazuda, saadeti, kurtuluşu islâmdadır. İsmeti, günahsız olması Allah-u Teala’ya güvenmekte.. Akıllığı dilde, gayreti dünyayı terk etmektedir. Felakı günah işlemeyi cürret etmekte, pişmanlığı uyumakta, şekafeti cehalettedir. Saadeti ilimdedir, olgunluğu aşktadır. Güzel yaşaması sabırdadır. Sabır, halkın içinde nefsani istekleri terk etmek, yapmamaktır.

Eğer dünyanın bütün belaları onun üzerine gelse ‘ah” bile demeyen vefadan, cefadan, acıdan, zenginlikten ve her çeşit nimetten dolayı değişmeyen mağru olmayan ve bunlar karşısında hep aynı kalan kimse sabırlıdır. Bilakis o, kendini bela mancınığa kor ve kaza denizine atar. Sonundan hiç endişe etmez, vesselam.


Ahmed-i Bican Hazretleri’nin Talebelerine Öğütleri
Nasihatler
Ahmed-i Bican Hazretleri (k.s)

Bir Yorum Bırak