Nasihatler

Ebu Abdurrahman Sülemî Hazretlerinin Nasihâtleri

Ebu Abdurrahman Sülemî Hazretlerinin Nasihâtleri

Ebu Abdurrahman Sülemî Hazretlerinin Nasihâtleri

Tasavvuf yolunun büyüklerinden Ebu Abdurrahman Sülemi kuddise sirruhů müminlere şu tavsiyelerde bulunmuştur:

Ey kardeş! Sana, Cenab-ı Hakk’a itaat ve ibadeti her şeye tercih etmeni, O’na muhalefet edip âsi olmaktan sakınmanı, bütün benliğinle O’na yönelmeni, üzüntüleri terk edip O’na dönmeni, insanların önünde eğilmeyi ve onlara güvenmeyi terk etmeni tavsiye ediyorum. İşlerinde Allah Tealâ’yi unutup sebeplere takılıp kalmandan seni sakındırmak isterim. Bütün hallerinde O’na yönelmeli, O’na güvenmeli ve yalnız O’na tevekkül edip dayanmalısın.

Ebu Abdurrahman Sülemi. Uyübü’n-Nefs


Ebu Abdurrahman Sülemî Hazretlerinin Nasihâtleri

Nasihâtler
Ebu Abdurrahman Sülemî (k.s)

Bir Yorum Bırak