Nasihatler

Abdulhâlık Gücduvânî Hazretlerinin Nasihatleri

Abdulhâlık Gücduvânî Hazretlerinin Nasihatleri

Abdulhâlık Gücduvânî Hazretlerinin Nasihatleri

Namazlarını mutlaka cemaatle kıl. Ancak, zaruret yoksa imam veya müezzin olma.

Şöhretten kaç; şöhrette afet vardır. Dünyanın makam ve mevkiine gönül bağlama, fani şeylere gözünü dikme, sevgine yazık olur.

Kendini halkın seviyesinde tut. Adının afişlere asılmasını isteme. Mahkeme işlerine pek bulaşma. Kimseye kefil olma, rezil olursun.

* * *

Az ye, az konuş, az uyu.

Halkın içine fazla girme, hizmetini bitirince hemen kenara çekil. Yalnızlığa alış, tek başına kalmayı sev. Kalp huzurunu her şeye tercih et.

Herkese şefkat gözüyle bak. Kimseyi küçük görme.

Halkla çekişme. Kimseden nefsin için bir şey isteme. Kimseyi kendine hizmet için çağırma.

Dünyaya ve dünya ehline gönül bağlama. Gönlün daima mahzun, gözün yaşlı olsun.

— Hâce Abdulhâlık-ı Gücduvânî (k.s)


Abdulhâlık Gücduvânî Hazretlerinin Nasihatleri
Nasihatler
Hâce Abdulhâlık Gücduvânî Hazretleri (kûddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak