Muhabbet Divanı

Yunus Emre – Nice Yıllar Ömür Sürdüm

Yunus Emre - Nice Yıllar Ömür Sürdüm

Yunus Emre – Nice Yıllar Ömür Sürdüm Şiiri

Nice yıllar ömür sürdüm,
Onca ağlayuban güldüm.
İşte ecel sana geldim,
Esenledim dünyam seni.

Sürdüm ömrümü geçirdim,
Canım hazrete uçurdum.
Ecel şerbetin içirdim,
Esenledim dünyam seni.

Yürürüdüm sağ selamet,
Takdir eyledi melamet.
Ecel kıldı hoş melalet,
Esenledim dünyam seni.

Gelen geçermiş n’idelim,
Gelin ahrete gidelim.
Bu fenayı terk edelim,
Esenledim dünyam seni.

Hayr-u şer ettiğim işler,
O görünen türlü düşler.
Bitti bu kamu teftişler,
Esenledim dünyam seni.

Dün-ü gün ederdim zikir,
Kılar idim Hakk’a şükür.
Ecel geldi bizi okur,
Esenledim dünyam seni.

Ben bir derviş idim dostum,
Haktan yana oldu kastım.
Ecel tuzağına bastım,
Esenledim dünyam seni.

Yaranlarım kardaşlarm,
Hakk’a layık yoldaşlarım,
Esen kalsın razdaşlarım,
Esenledim dünyam seni.

Ey Yunus Emre biçare,
Özün tutgıl doğru yâre.
Ölüme yoğ imiş çare,
Esenledim dünyam seni.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

esenlemek: karşılaşıldığında iyi dileklerle selamlamak. iyi dileklerde bulunarak ayrılmak.
selamet: kurtuluş, tehlikeden sâlim olmak. korktuklarından, fenalıklardan kurtulmak. neticede imân ile kabre girmek.
melamet: kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma.
ecel: belirlenmiş zaman, muayyen bir müddetin sonu. ölüm zamanı, yaşamın sonu.
melalet: bıkma, usanma, usanç.
kamu: hep, bütün, halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
raz: gizli sır, saklı şey.
razdaş: razı olan ve razı olunan.
biçare: çaresiz.


Yunus Emre – Nice Yıllar Ömür Sürdüm Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Divân-ı Muhabbet
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak