Hikmetli Sözler

Ömer bin Abdülaziz Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ömer bin Abdülaziz Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ömer bin Abdülaziz Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ömer bin Abdülaziz, Emevî halifelerinin sekizincisidir. Doğum yeri ve tarihi konusunda değişik rivayetlerin bulunduğu Ömer b. Abdülaziz’in 679 yılında Medine’de doğduğu rivayeti kuvvetli görüşlerdendir. II. Ömer olarak da anılan Ömer b. Abdülaziz, Hz. Ömer bin Hattab’ın (r.a) torunudur.

Ömer b. Abdülaziz Hazretlerinin Hikmetli Sözleri:

Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsan hazırlığını ona göre yap.

Allah’tan korkun ve aşırı şakadan kaçının. Zira aşırı şaka, kin tutmaya, kin de kötülüklere sebep olur.

Kendini öfke ve hırstan koruyan kurtulmuşlardan olur.

Açıktan şeytana lânet edip de gizliden ona itaat edenlerden olma.

Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına, sadaka-zekat ise hükümdarın huzuruna çıkarır.

Allah’tan korkun ve aşırı şakadan kaçının. Çünkü aşırı şaka, kin tutmaya, kin de kötülüklere sebep olur.

Ömer b. Abdülaziz (r.a)


Ömer bin Abdülaziz Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Ömer bin Abdülaziz (radıyallahu anh)

Bir Yorum Bırak