Muhabbet Divanı

Karamanlı Gufrânî – Olur mu?

Karamanlı Gufrânî - Olur mu?

Karamanlı Gufrânî – Olur mu? şiiri, Divân-ı Muhabbet

Emrini terkeder, neyhini tutar
Kuru dava ile kul olur mu ya!
Döner bir de halka sofuluk satar
Böyle erkân, böyle yol olur mu ya!

Kişizadelik hiç alınmaz satın,
Asil azmaz diye söylerler bütün
Bir mülevves yere düşse bir altın
O kıymetten düşüp pul olur mu ya!

Terk-i heves edip hizmet tutmalı
Arı ahvalini ibret tutmalı
Her çiçekten birer çeşni tatmalı
Bal, bal desen ağzın bal olurmu ya!

Haberi yok sa’y ü gayret, emekten
Böyle karın doymaz yarım çörekten
Güdük çapa ile kırık kürekten
İki çift katıra nal olur mu ya!

Gönül yücelerden yüce olmak ister
Beş-on kuruş ile hacı; olmak ister
Ellisinden sonra hoca; olmak ister
Kart ağaçtan taze dal olur mu ya!

Söyleyemez asla galatsız sözü
Hiçbir marifette yoktur bir yüzü
Mektebi görmemiş, kürsüde gözü
Elif, be demeden dal olur mu ya!

Dolaşır dolambaya, varma sen kıra
Caddeyi boşlama dayanıp dura
Uğradığın çayın köprüsün ara
Bilmediğin suya dal olur mu ya!

Ne bir zikrin, fikrin, doğru yolun var
İyi halin yoktur, kötü halin var
Gufrani! hep günahlarda elin var
Böyle şair ehl-i dil olur mu ya!

Karamanlı Gufrânî
(1864 Karaman – 1926 Karaman)

Karaman’a bağlı Başkışla köyünde 1864 yılında dünyaya gelen Gufrani’nin asıl adı Durmuş Ali’dir. Babası köyün ağalarından, Ferhat oğullarından Mehmet Ali Ağa’dır, Annesi’nin adı Fatma’dır.

İlkokul tahsilini, köyündeki “Sıbyan Mektebi’nde” yapmıştır. Daha sonra Karaman’a gelerek; bugünkü Kale İlkokulu’nun bulunduğu yerdeki Hacı İshak Medresesi’ne devam eder. Bir müddet bu medresede tahsil gördükten sonra, eline bir saz alır; sazla birlikte, Gufrani mahlası ile şiirler söylemeye başlar.


Karamanlı Gufrânî – Olur mu?

Divân-ı Muhabbet
Karamanlı Gufrânî şiirleri

Bir Yorum Bırak