Muhabbet Divanı

Yunus Emre – Bu Sema’a Girmeyen

Yunus Emre - Bu Sema’a Girmeyen

Yunus Emre – Bu Sema’a Girmeyen şiiri

Bu sema’a girmeyen sonra peşiman olur,
Erişir bizim ile ser-be ser düşmân olur.

Dosttur bizi okuyan, üstümüze şakıyan,
Şimd’üç buçuk okuyan derin danışman olur.

Danışmanın câhili unamaz dervişleri,
Derviş ile danışman yavlak üleşgen olur.

Bir nicenin gönlüne şeytanlar dolup durur,
Erenler semâ’ına ona erişgen olur.

Dânişmend oldu geldi, okuduğunda buldu,
Ehl dervişlere canı katı karışgan olur.

Hey biçâre danışman, ey dervîş-i dervîşan,
Dervişlere erişen işine pişman olur.

Yunus aydır Mevlânâ, epsem otur yerinde,
Bu sohbete doymayan sonra sevişgen olur.

 
Yunus Emre (k.s)


Lügat:
peşiman: pişman
şakımak: güzel şarkı söylemek veya şiir okumak. çok konuşmak, çenesi düşmek
unamak: saymak, değer vermek, önem vermek
yavlak: kötü, fena, değersiz, yavuz, düşkün, her şeyin kötüsü, çok, çok fazla
üleşgen: paylaşan, paylaşıcı, bölücü
danişmend: bilgili, ilimli
karışgan: her şeye burnunu sokan, bilgiçlik taslayan
dervişan: dervişler


Yunus Emre – Bu Sema’a Girmeyen
Yunus Emre Şiirleri
Divân-ı Muhabbet

Bir Yorum Bırak