Muhabbet Divanı

Yunus Emre – Müslümanım Diyen Kişi

Yunus Emre - Müslümanım Diyen Kişi

Yunus Emre – Müslümanım Diyen Kişi Şiiri

Müslümanım diyen kişi,
Şartı nedir bilse gerek.
Mevlâ’nın buyruğun tutup,
Beş vakt namaz kılsa gerek.

Tanla durup başın kaldır,
Ellerini suya daldır.
Tamudan azatlı oldur,
Kullar azat olsa gerek.

Öğle namazın kılasın,
Her ne dilersen bulasın.
Nefs düşmanın öldüresin,
Nefs hemişe ölse gerek.

O ikindiyi kılanlar,
Arı dirlik dirilenler,
Onlardır Hakk’a erenler,
Dâyim Hakk’a erse gerek.

Akşam durur üç fariza,
Dağca günahın arıda.
Eyi amellerin sana,
Şem-ü çırağ olsa gerek.

Yatsı namazına ol hazır,
Hazırları sever kadir.
İmanın eksiğin bitir,
İman pişrev olsa gerek.

Her kim müsülman olmadı,
Beş vakt namazı kılmadı.
Bilin müslüman olmayan,
Ol tamuya girse gerek.

Görmez misin Mustafa’yı,
Nice bekledi vefayı.
Ümmet için ol safayı,
Ümmet ona erse gerek.

Bekler isen din gayretin,
Vermegil nefse muradın.
Yunus, Nebi salavatın,
Aşk ile söylese gerek.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

tan: güneşin doğuş anı, gün ağarması.
tamu: cehennem.
azat: hür, serbest, kimseye bağımlı olmayan, kurtulmuş.
hemîşe: dâima, her vakit, her zaman.
farîzâ: Allah’ın buyruğu. kişinin yapmak zorunda bulunduğu görev.
çırağ fitil, kandil, mum, lâmba.
pişrev: önden giden.
tamu: cehennem.
vefa: bağlılık.
safa: saflık, berraklık, gönül şenliği, kedersizlik, eğlence. Türk müziğinin en az iki asırlık bir mürekkep makamı olup zamanımıza kalmış numunesi yoktur.
murad: istenerek, ümid ederek beklenen. arzu edilen şey. gâye. maksad. emel. irade edilen, istenen.


Yunus Emre – Müslümanım Diyen Kişi Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Divân-ı Muhabbet
Yunus Emre Divânı

Bir Yorum Bırak