İlahi Muhabbet Divanı

Osman Hulûsi Efendi – Sözlerin Ağyârı Dese Söz mü Ya

Osman Hulûsi Efendi – Sözlerin Ağyârı Dese Söz mü Ya şiiri/ilahisi sözleri

Sözlerin ağyârı derse söz mü yâ
Gözlerin ağyârı görse göz mü yâ
Özde gayr olsa hayâlin öz mü yâ
Yârın ile yâr olup bî-gam yürü
Derdine düş ol anın her dem yürü

Sözlerin ağyârı derse söz deme
Gözlerin ağyârı derse göz deme
Özde gayr olsa hayâlin öz deme
Yârın ile yâr olup bî-gam yürü
Derdine düş ol anın her dem yürü

Bülbül isen kadrini bildin gülün
Gül isen ma’şûkusun her bülbülün
Âşinâ ol halli bu her müşkilin
Yârın ile yâr olup bî-gam yürü
Derdine düş ol anın her dem yürü

Derdini devletli tâc et başına
Çâre bul bî-çâre kendi başına
Et vedâ’ yârânına yoldaşına
Yârın ile yâr olup bî-gam yürü
Derdine düş ol anın her dem yürü

Ey Hulûsî yârene sar yârını
Yoluna eyle fedâ her varını
Yâr edip etvârını efkârını
Yârın ile yâr olup bî-gam yürü
Derdine düş ol anın her dem yürü


Osman Hulûsi Efendi – Sözlerin Ağyârı Dese Söz mü Ya Şiiri
Güfte: Osman Hulûsi Efendi (k.s)
Beste:
Seslendiren: Grup Dergâh
Albüm: Gönül Yâre Yâr Olur, 2013

Bir Yorum Bırak