Muhabbet Divanı

Alvarlı Efe Hazretleri – Mevlâ’dan Al Mevlâ’ya Ver

Alvarlı Efe Hazretleri – Mevlâ’dan Al Mevlâ’ya Ver

Alvarlı Efe Hazretleri – Mevlâ’dan Al Mevlâ’ya Ver Şiiri

Mevlâ ile eyle bâzâr
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.
Tevekkülün eyle hezâr
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.

Veren alan O’dur hemân
Ne halk ederse her zemân
Rezzâk-ı merzûk bî-gümân
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.

Dalma derin deryâlara
Dahî tehî sevdâlara
Düşme ulu gavgâlara
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.

İnsâf ile merhameti
Mahlûka eyle hürmeti
Harâm helâle dikkati
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.

Tesbîh ile bâzâra var
Tevhîd ile eyle güzâr
Mevlâ ile ol yâr-i gâr
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.

Kitâb ile eyle şitâb
Doğru söz ile kıl hitâb
Bahr-i Hudâ’da ol hubâb
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.

Alanda satanı gözet
Satanda alanı gözet
Kârında kalanı gözet
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.

Ekser-i a’zam kanâ’at
Kanâ’atde bul berekât
Kanâ’atle et harekât
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.

Dünyâ için etme cedel
Âhirete verme halel
Allah için eyle amel
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.

Tevekkülünde niyeti
Mevlâ rızâsı himmeti
Allah için kıl gayreti
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.

Allah için ticâreti
Et bu güzel ibâdeti
Ver sadaka vü zekâtı
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.

Evlâd ıyâlin şâd ola
Hakk’dan sana imdâd ola
Nârdan tenin âzâd ola
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.

Akrabâlara hürmet et
Mü’minlere muhabbet et
İhtiyarlara hizmet et
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.

Atan anan ger vâr ise
Tâli’in bahtiyâr ise
Devletin sana yâr ise
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.

Kulluklarında dâim ol
Amellerinde kâim ol
Edeb ile bir hâdim ol
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.

Fenâya kılma i’tibâr
Bekâda yap âlî diyâr
Her dü-serâ ol bahtiyâr
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.

Lutfî gibi olma alîl
Bu dünyâ zamânı kalîl
Gelen gider sana delîl
Mevlâ’dan al Mevlâ’ya ver.

Alvarlı Efe Hazretleri (k.s)


Alvarlı Efe Hazretleri – Mevlâ’dan Al Mevlâ’ya Ver Şiiri
Divân-ı Muhabbet
Alvarlı Efe Hazretleri Şiirleri

Bir Yorum Bırak