Muhabbet Divanı

Osman Hulûsi Efendi – Semtiyâr’e Doğru Gider

Osman Hulûsi Efendi - Semtiyâr'e Doğru Gider

Osman Hulûsi Efendi – Semtiyâr’e Doğru Gider şiiri, Divân-ı Osman Hulûsi

Sûfî bizim bu râhımız
Semt-i yâra doğru gider
Arşa çıkan bu âhımız
Semt-i yâra doğru gider

Tevfîk-i Hak’dır pîrimiz
Oldur yâr-ı sâdıkımız
El-hak bizim tarîkımız
Semt-i yâra doğru gider

Yolundadır yolluğumuz
Hâliyledir hâlliğimiz
Herkes bilir kulluğumuz
Semt-i yâra doğru gider

Hakk’a itâat kılmışız
Derdini ni’met bilmişiz
Râh-ı savâbı bulmuşuz
Semt-i yâra doğru gider

Demiyledir devrânımız
Dost yüzüdür seyrânımız
Çekilüben kervânımız
Semt-i yâra doğru gider

Mürşid-i Hak’dır pîrimiz
O oldu dest-gîrimiz
Hep ganî vü fakîrimiz
Semt-i yâra doğru gider.

Osman Hulûsi Efendi (k.s)


Osman Hulûsi Efendi – Semtiyâr’e Doğru Gider
Divân-ı Muhabbet
Divân-ı Osman Hulûsi

Bir Yorum Bırak