Hikmetli Sözler

Molla Câmî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Molla Câmî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Molla Câmî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Akıllılar ölümle son eren her nimeti, nimet olarak hesaba katmazlar. Nimetin değeri, ebedi olmasında, yok olmak tehlikesinden uzak bulunmasındadır.

Molla Câmî (rah.)


Molla Câmî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Molla Câmî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak