İlahi Muhabbet Divanı

Osman Hulûsi Efendi – Gönül Bir Bahri Ummandır

Osman Hulûsi Efendi – Gönül Bir Bahri Ummandır şiiri/ilahisi sözleri

Gönül bir bahr-ı ummândır ana hadd ü pâyân olmaz
Derûnu dürr ü cevherdir ki pinhândır ayân olmaz

O dürr ü cevheri bilip hemân sarrâfına tapşır
Bu cevher cevher-i Hak’dır gayrılara beyân olmaz

Bu nefsi katl edip ey cân selâmet ber-kenâra çık
Anın katline tevhîd gibi bir keskin sinân olmaz

Bu kalbin hânesin pâk et misâfir gele dost sana
Musaffâ olmayan gönül o dil-dâra mekân olmaz

Hulûsî dost cemâline kılıpsın bülbül-veş zâr
Cemâli öyle güldür kim ana hergiz hazân olmaz


Osman Hulûsi Efendi – Gönül Bir Bahri Ummandır
Güfte: Osman Hulûsi Efendi (k.s)
Beste:
Seslendiren: Grup Dergâh
Albüm: Gönül Yâre Yâr Olur, 2013

Bir Yorum Bırak