Muhabbet Divanı

Hâce Ahmed Yesevî – Ne Yüz ile Hazret’ine Varayım Ben İşte

Hâce Ahmed Yesevî - Ne Yüz ile Hazret’ine Varayım Ben İşte

Hâce Ahmed Yesevî – Ne Yüz ile Hazret’ine Varayım Ben İşte Şiiri

Rahîm Mevlâm rahmi ile yâd eylese,
Ne yüz ile Hazret’ine varayım ben işte,
Tövbe ederek eğri yoldan doğruya dönüp,
Ne yüz ile Hazret’ine varayım ben işte.

Hakk bağlısının risâlelerini ele verse,
Hakk ilâhım rahmi ile rahmet etse,
Pîr -i kâmil doğru yolu gösterip yola koysa,
Ne yüz ile Hazret’ine varayım ben işte.

Birgün olup ecel vakti yakın yetse,
Sana bana asıl vatan hükmünü söylese,
Ölmeden kalıp cân acısının zehrini tatsa,
Ne yüz ile Hazreti’ne varayım ben işte.

Sırdaş olan yoldaşlarını şaşıp gitti,
Çabalayarak ötelerden aşıp gitti,
Dört dövünüp deryâlar gibi taşıp gitti,
Ne yüz ile Hazretine varayım ben işte.

Vah yazıklar gece gündüz etmeden ibâdet,
Hakk Rasûlü ümmet için yemeden nimet,
İçtiği yediği nimetleri kaygı ve sıkıntı,
Ne yüz ile Hazret’ine varayım ben işte.

Hakk Rasûlü dünyâ için kaygılanmadı,
Ümmet dileyip başkaca sözden bahsetmedi,
Dünyâ üzerinde bir an râhat o görmedi,
Ne yüz ile Hazret’ine varayım ben işte.

Vah ne yazık mahşer günü zâhir olsa,
Tanrı Zâtı hakem olup nâzır olsa,
Kötü işlerimi işlediğim hâzır olsa,
Ne yüz ile Hazret’ine varayım ben işte.

Gece gündüz dinmeden ağla Kul Hoca Ahmed,
Sâlât söyleyip Hakk Rasûl’e ol ümmet,
Doğru yola iletip ümmet dese hoş mutluluk,
Ne yüz ile Hazret’ine varayım ben işte.

Hâce Ahmed Yesevî (k.s)


Hâce Ahmed Yesevî – Ne Yüz ile Hazret’ine Varayım Ben İşte Şiiri
26. Hikmet, Divân-ı Hikmet
Divân-ı Muhabbet
Hâce Ahmed Yesevî Şiirleri

Bir Yorum Bırak