Muhabbet Divanı

Osman Hulûsi Efendi – Gülüm N’idem

Osman Hulûsi Efendi - Gülüm N’idem

Osman Hulûsi Efendi – Gülüm N’idem şiiri, Divan-ı Hulûsi-i Darendevi

Sensiz dünyâyı ukbâyı
Gülüm n’idem n’idem n’idem
Hûr u Cennet’ül-â’lâyı
Gülüm n’idem n’idem n’idem

Sînem onulmaz yaralı
Değmeye onmaz yâr eli
Senden özge yârı velî
Gülüm n’idem n’idem n’idem

“Mâzâğa’l-basar”dır gözün
Kelâm-ı cân-fezâ sözün
Manzarım olmazsa yüzün
Gülüm n’idem n’idem n’idem

“Ve’l-leyl” zülf-i zer-târın
“Ve’ş-şems” mihr-i dîdârın
Olmazsa dilde ezkârın
Gülüm n’idem n’idem n’idem

Servi kaddine Tûbâyı
Vermezem iki dünyâyı
Gönülde gayrı sevdâyı
Gülüm n’idem n’idem n’idem

Sana yok âlemde sânî
Âlemin cân u cânânı
Aşkınla dolmayan cânı
Gülüm n’idem n’idem n’idem

Sen olasın dilin sözü
Yâdında gece gündüzü
Senden gayra bakan gözü
Gülüm n’idem n’idem n’idem

Aceb nice olur hâli
Sana varmaz ise yolu
Hulûsî gibi bir kulu
Gülüm n’idem n’idem n’idem

Osman Hulûsi Efendi (k.s)


Osman Hulûsi Efendi – Gülüm N’idem
Divân-ı Muhabbet
Divan-ı Hulûsi-i Darendevî

Bir Yorum Bırak