İlahi Muhabbet Divanı

Niyâzî Mısrî – Derman Arardım Derdime

Niyâzî Mısrî – Derman Arardım Derdime şiiri sözleri

Dermân arardım derdime derdim bana dermân imiş,
Bürhân sorardım aslıma aslım bana bürhân imiş.

Sağ u solum gözler idim dost yüzünü görsem deyü,
Ben taşrada arar idim ol cân içinde cân imiş.

Öyle sanırdım ayriyem dost gayrıdır ben gayriyem,
Benden görüp işiteni bildim ki ol cânân imiş.

Savm u sâlât u hac ile sanma biter zâhid işin,
İnsân‐ı Kâmil olmaya lâzım olan irfân imiş

Kande gelir yolun senin ya kande varır menzilin,
Nerden gelip gittiğini anlamayan hayvân imiş.

Mürşid gerektir bildire Hakk’ı sana Hakk’al‐yakîn,
Mürşidi olmayanların bildikleri gümân imiş.

Her mürşide dil verme kim yolun sarpa uğratır,
Mürşidi Kâmil olanın gâyet yolu âsân imiş

Anla hemen bir söz durur yokuş değildir düz durur,
Âlem kamû bir yüz dürür gören anı hayrân imiş.

İşit Niyâzî’nin sözün bir nesne örtmez Hakk yüzün,
Hakk’dan ayân bir nesne yok gözsüzlere pinhân imiş

 
Niyâzî Mısrî (rah.)


Niyâzî Mısrî – Derman Arardım Derdime şiiri/ilahisi

Niyâzî Mısrî Divânı / Divân-ı Muhabbet
Söz: Niyazi-i Mısri
Beste: Anonim
Yapım: Tuna Prodüksiyon
Prodüktör: İsmail Alataş
Müzik Yönetmeni & Aranjör: Taner Demiralp
Proje: Mustafa Demirci
Süpervizör: Murat Necipoğlu


Alternatif Video

Bir Yorum Bırak