İlahi Muhabbet Divanı

Osman Hulûsi Efendi – Saki Şu Cami Doldur Müdami

Osman Hulûsi Efendi – Saki Şu Cami Doldur Müdami ilahisi/şiiri sözleri

Sâkî şu câmı
Doldur müdâmı
Koy özge kâmı
Sun şey’en li’llâh

Söz mâsivâdır
Hepsi hevâdır
Bezme safâdır
Sun şey’en li’llâh

Gör teng-destiz
Ammâ ki mestiz
Bâde-perestiz
Sun şey’en li’llâh

Fersûde-hâliz
Bî-kîl ü kâliz
Teşne-zülâliz
Sun şey’en li’llâh

Havf eyle Rab’dan
Geç her sebebden
Bintü’l-inebden
Sun şey’en li’llâh

Yârın lebinden
Gül gabgabından
Küpün dibinden
Sun şey’en li’llâh

Yârın hayâli
Hall etdi kâli
Doldur zülâli
Sun şey’en li’llâh

8.Hulûsî meste
Câm-ı “elest”e
Bâde-pereste
Sun şey’en li’llâh.

Osman Hulûsi Efendi (k.s)


Osman Hulûsi Efendi – Saki Şu Cami Doldur Müdami
Güfte: Osman Hulûsi Efendi (k.s)
Beste:
Seslendiren: Grup Dergâh
Albüm: Gönül Yâre Yâr Olur, 2013

Bir Yorum Bırak