Lügat

Şefaat Ne Demektir?

Şefaat Ne Demektir?

Şefaat Ne Demektir?

Sözlükte “tek olan bir şeyi dengi veya benzeriyle çift hale getirmek, bir başkası adına ricada bulunmak, bir suçlunun affedilmesi için aracı olmak, birine yardımcı olmak, birinin önüne düşüp işini görmeye çalışmak, birinin aracılığını istemek, maddi ve manevi bir imkânı elde etmek için yetkilisi nezdinde aracılık yapmak, ihtiyaç sahibi için iyilik dilemek” gibi manalara gelir.

Dinî bir terim olarak “ahirette peygamberlerin ve kendilerine şefaat yetkisi verilen kimselerin, bir müminin günahlarının affedilmesi veya daha yüksek derecelere ulaşması için yüce Allah’a yalvarmaları, dua etmeleri, aracı olmaları” demektir.

Şefaat haktır. Âyet, hadis ve icmâ ile sabittir. Buna iman edilmesi gerekir. Şefaat hakkını da, şefaatin neticesini de Allah Teâlâ verir. Yine şefaat edeceklere de, edileceklere de yüce Allah müsaade eder. Bazı kimseler kimi âyetlerin umumi manasına bakıp şefaatin olmayacağını söyler. Fakat dikkatle bakılıp âyetin öncesi, sonrası değerlendirildiğinde­, gerçekleşmeyecek şefaatin müşrik ve kâfirlerle ilgili olduğu anlaşılır. Müminlere ise Allah Teâlâ’nın izniyle şefaat vardır.


Şefaat Ne Demektir?
Lugat
Nedir, Ne demek?

Bir Yorum Bırak