Lügat

Duanın Anlamı ve Önemi

Duanın Anlamı ve Önemi

Duanın Anlamı ve Önemi

Sözlükte, “çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek” anlamlarına gelen dua kelimesi, kulun Allah Teâlâ’nın yüceliği ve azameti karşısında acizliğini bilerek O’na yalvarıp yakarması, O’nun yardımını, rahmetini, keremini ve lutfunu isteyerek halini yaratıcısına arzetmesi anlamına gelmektedir.

Dua ile kul, Allah Teâlâ’ya olan bağlılığını, teslimiyetini ve O’ndan başka sığınılacak ve ibadet edilecek kimsenin olmadığını en güzel şekilde dile getirdiği için Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), “Dua ibadetin özüdür” buyurmuşlardır.

Hayatımızın her alanında sığınağımız, dayanağımızdır dua. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu “Samed” olan yegâne zat Allah’tır. Her şey O’na sığınmak, yalvarmak, yakarmak, isteklerini O’na arzetmek durumundadır. Peygamber Efendimiz de (sallallahu aleyhi vesellem) hayatının her anında Rabb’ine iltica etmiş ve hiçbir anını duasız geçirmemiştir. O, her şeye dua ile başlamış ve yine dua ile bitirmiştir.


Duanın Anlamı ve Önemi
Lugat
Dua

Bir Yorum Bırak