Lügat

Mina Ne Demek

Mina Ne Demek
Mina Ne Demek, MP Lugat

Sözlükte, “temenni etmek, kan akıtmak ve lutufta bulunmak” gibi anlamlara gelen Mina, Hz. Âdem’in burada cenneti arzu etmesi yahut Cenâb-ı Hakk’ın bu yerde Hz. İbrahim’e oğlu İsmail’in (aleyhimüsselâm) yerine kurbanlık göndererek lutufta bulunmasından dolayı bu ismi almıştır. Hacılar burada şeytan taşlama, kurban kesme ve tıraş olma gibi hac görevlerini yerine getirmektedirler.

Mina, Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i Allah yolunda kurban etmeye götürürken şeytanın karşısına çıkarak onu yolundan döndürmeye çalıştığı yerdir. Büyük bir imtihana tâbi tutulan Hz. İbrahim Rabb’i ile arasına girmeye çalışan şeytanı burada taşlamış ve Allah Teâlâ’nın emrine tâbi olarak imtihanı kazanmıştır.

Artık imtihanı kazanma sırası da, yüce Allah’ın emrini yerine getirmek üzere yola çıkan hacılardadır. Şeytanı sadece Cenâb-ı Hakk’ın emri olduğu için taşlayan, bu ameliyle âdeta şeytana savaş açan, onun silahı olan kibir, gurur, riya ve dünya sevgisi gibi nefsanî hastalıkları taşlarla birlikte kalbinden atan, Allah’a hakkıyla teslim olmuş, sınavı kazanmış demektir.


Mina Ne Demek?

Nedir? Ne Demek?
MP Lugat

Bir Yorum Bırak