Lügat

Hak Nedir?

Hak Nedir?

Hak Nedir?

Çok geniş bir anlam sahasına ve kullanım zenginliğine sahip olan “hak” kelimesi, Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadis-i şeriflerde sıkça geçmektedir. Kur’an’da 247 yerde zikredilen bu kelime, “mutlak gerçek, sabit, tartışmasız doğru, varlığı kesin olan” şeklindeki anlamlara sahiptir. Yüce Allah’ın esmâ-i hüsnâsından biri olan “el-Hak” ism-i şerifi de, “varlığı ve gerçekliği tartışmasız biçimde kesin olan, bütün fiillerinde hikmet bulunan” anlamındadır.

Yolunu şaşırdığı her dönemde insanoğlunu hidayete ve sırat-ı müstakîme kılavuzlamak için gönderilen ilâhî kitaplar da mutlak gerçeği ihtiva etmeleri dolayısıyla haktır. Yani Hak’tan gelen hak!.. Allah Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm için, diğer isimleriyle birlikte hak kelimesini de kullanmıştır: “De ki: Bu hak (kitap) Rabb’inizdendir” (Kehf 18/29) .

Kendisi hak olan ve Hak’tan gelen bu kitabın getirdiği inanç ilkeleri, hükümleri, emir ve yasakları ve değer yargıları da elbette hak, yani mutlak gerçek, tartışmasız hakikat ve kesin doğrudur. Ona aykırı olanlar da bâtıldır.


Hak Nedir?
Lugat
Nedir, ne demek?

Bir Yorum Bırak