Lügat

Bid’at Nedir?

Bid'at Nedir?

Bid’at Nedir?

Bid’at arapça bir kelimedir ve sözlükte yenilik, icat, daha önce benzeri bulunmayıp sonradan ortaya çıkan ve dine bir ekleme veya ondan bir eksiltme niteliğinde olan her türlü görüş ve davranış, inanca aykırı olan her yenilik ya da Kur’an’a ve Sünnet’e uymayan her yeni iş ve inanışa verilen isimdir.

Her hangi bir inancın veya tavrın bid’at olup olmadığını anlamanın ölçüsü Kur’an ve Sünnet’tir. Dinimizin iki temel kaynağı Kur’an’a ve Sünnet’e uymayan, fakat dindenmiş gibi gösterilen, inanca dayalı her türlü görüş ve davranış bid’at olarak kabul edilir.


Bid’at Nedir?
Lügat
Ne? Nedir? Ne Demektir?

Bir Yorum Bırak