Lügat

Hatarat Nedir?

Hatarat Nedir?

Hatarat Nedir?

Hatarat, hayır veya şerre götüren kalbî isteklerdir ve üç kısımdır:

    1. Rahmân olan Allah’tan bir uyarma şeklinde olur. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: “Allah kime hayır dilerse, kalbine, kendisine nasihat edecek bir ikaz edici verir.”

    2. Nefsin emir ve teşvikiyle olur. Hz. Yakub’un diliyle aktarılan şu âyet buna bir delildir: “Belki de nefisleriniz size (kötü) bir işi güzel gösterdi (teşvik etti)” (Yusuf 12/18).

    3. Şeytanın kötüyü süsleyip güzel göstermesi, vesvese vermesi ve dürtmesi ile olur. Bundan dolayı Allah Teâlâ, Hz. Peygamber’e böyle bir durumda kendisine sığınmasını emretmiştir: “Eğer şeytandan bir fit gelip seni dürterse hemen Allah’a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir” (A‘râf 7/200).

Âlimler, nefis ve şeytan kaynaklı hataratı defetmek gerektiğini, yoksa isteğe dönüşeceğini bildirmişlerdir. Bu istek defedilmezse karar ve niyete, eğer bunlar da defedilmezse fiil ve alışkanlığa dönüşecektir. Onları daha işin başında iken reddetmek, kuvvet kazandıkları zaman söküp atmaktan çok daha kolaydır.


Hatarat Nedir?
Lugat
Nedir, ne demek?

Bir Yorum Bırak