Lügat

Dua Nedir?

Dua Nedir?
Dua Nedir?

Allah indinde duadan daha kıymetli bir şey yoktur.” (Buharî, el-Edebü’l-Müfred, nr. 712.)

Dua sözlükte, “çağırmak, itemek; yardım talep etmek” anlamına gelmektedir. Dini bir terim olarak ise dua, Allah’ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesi, sevgi ve tâzim duyguları içinde lutuf ve yardımını dilemesidir. Başka bir deyişle kulun bütün benliğiyle yüce yaratana yönelerek O’ndan istek ve dilekte bulunmasıdır.

Duanın özü, kişinin kendisini Allah’ın karşısında acziyet içerisinde hissedip O’na (c.c) yönelmesi ve taleplerini O’na arz etmesidir. İnsan kendini müstağni görmeye, yani kendini kendine yeterli görmeye başladığı zaman, Allah’tan uzaklaşmaya başlamış demektir. Çünkü dua insanın kendi kendine yetmediğinin göstergesidir. “Gerçek şu ki insan kendini müstağni (kendine yeterli) görünce azar, tâğûtlaşır” (Alak 96:6-7).

Dua, kul ile Rabb’i arasında irtibatı sağlayan bir ibadettir. Resûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem), “Dua ibadetin özüdür” (Tirmizî, Deâvât, 1) buyurmuştur.

Dua, kulluk makamlarının en önemlisidir. Bir âyette,

(Ey Muhammed!) De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin!..” (Furkan 25:77) buyrularak insanın Allah’a ancak bu yönelişiyle değer kazanacağı ifade edilmişti.


Dua Nedir?

Lügat

Bir Yorum Bırak