Lügat

Rabıta Ne Demektir?

Rabıta Ne Demektir?

Rabıta Ne Demektir?

Rabıta, kelime olarak “bir şeyi diğerine bağlamak, sabitleştirmek, bir işin üzerinde durmak, iki şey arasındaki ilgi, bağ ve alaka” demektir. Tasavvufta bir terbiye usulü olarak özel bir tabir olup ayrı bir mana kazanmıştır, rabıta. Ârifler rabıtayı şöyle tarif ederler:

Rabıta, müşahede makamına ulaşmış, ilâhî huzurda kabul görmüş, yüce Allah’ın nuru ve edebiyle süslenmiş kâmil bir mürşide kalbi bağlamaktan ibarettir.” Çünkü kâmil mürşidin kalbi ilâhî nur, feyiz, sevgi ve ilimler için bir merkez yapılmıştır. Ona yönelen ve sevgiyle bağlanan bir kalbe, oradan nur, feyiz, sevgi ve ilim akar. Bu kuvvetli kalp müridin zayıf kalbini besler.

Kendisine rabıta yapılacak mürşid, nefsini ıslah etmiş, huzur makamına ulaşmış, Allah Teâlâ’ya tam teslim olma halini elde etmiş ve en önemlisi insanları terbiye için görevlendirilmiş olmalıdır. İrşad izni ve ehliyeti olmayan kimseye yapılan rabıta, hem yapana hem de yapılana zarar verir. Kısaca, kendisine rabıta yapılacak mürşid, Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi vesellem) gerçek vârisi, nazarları şifa, manevi tasarruf sahibi, icâzetli bir kimse olmalıdır.


Rabıta Ne Demektir?
MP Lugat
Nedir, Ne demek?

Bir Yorum Bırak