Mektuplar

Hâce Ubeydullah Ahrâr Hazretlerinin Halifesine Mektubu

Hâce Ubeydullah Ahrâr Hazretlerinin Halifesine Mektubu

Hâce Ubeydullah Ahrâr Hazretlerinin Halifesine Mektubu

Büyük velilerden Hâce Ubeydullah Ahrâr hazretleri, halifesi Mevlânâ Muhammed Zâhid hazretlerinin tasavvuf terbiyesine henüz başladığı günlerde, ona verdiği bir mektupta şöyle diyor:

“Bu yol, ebedî mutluluk yoludur. Bu da Allah sevgisine bağlıdır. Allah sevgisi ise sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi vesellem) sünnetine tâbi olmakla elde edilir. Bunu elde etmek, onun yolunu bilmekle olur.

İşte bunun için dinî bilgilerini hayatlarına uygulayan mürşidi kâmillerle sohbet etmek gerekir. Ancak o zaman kişide ilâhî marifetler zuhura gelir.

Dini kötüye kullanan ilim sahiplerinden uzak durmalısın. Çünkü onlar dini, dünyevî maksatlar için aracı olarak görürler. Helâl ve harama dikkat etmeyen sözde sûfîlerden de uzaklaşmalısın. Çözümü güç dinî konularda, Ehl-i sünnet inancına uygun olmayan kişilerin görüşlerine itibar etmemelisin.

Allah’ın selâmı üzerine olsun.”


Hâce Ubeydullah Ahrâr Hazretlerinin Halifesine Mektubu
Mektuplar
Hâce Ubeydullah Ahrâr Hazretleri (kûddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak