Tasavvuf

Sûfîler Yoluna İlk Adım

Sûfîler Yoluna İlk Adım

Sûfîler Yoluna İlk Adım

Şeyh Ebü’n-Necîb (kuddise sırruhû) şöyle anlatıyor: “Bir adam Ahmed el-Gazâlî’nin yanına geldi. Hırka giymek ve manevi terbiyesine girmek istiyordu. Hazret beni işaret ederek, ‘Ona git, sana hırka giymenin ne demek olduğunu anlatsın, sonra gel hırkanı giydirelim’ dedi. Adam bana geldi. Ben de ona, hırka giymenin sorumluluklarını, riayet edilmesi lazım gelen edepleri, onu giyene gerekenleri ve kimlerin buna ehil olduğunu ayrıntılı olarak güzelce açıkladım.

O kimse, hırkanın hak ve sorumluluğunun ağırlığını görünce hırka giymekten çekindi. Hazret beni çağırıp, ‘Onu sana, hırka giymeye şevkini artırasın diye gönderdik, sen ise azmini kıracak şeyler söyledin’ diyerek uyardı ve sonra,

Söylediklerin doğru fakat biz ilk girene bu şekilde zor şartlar ileri sürersek nefret eder ve onu yerine getirmekten aciz kalacağını düşünerek vazgeçer. Biz böylelerine de hırka giydiriyoruz ki kendileri sûfîlere benzesin, sûfîlerin meclis ve toplantılarına katılsın. Bir arada bulunmanın bereketiyle onların yoluna girmeyi ve onlar gibi olmayı sevsin’ dedi.”


Ayrıca bakınız:

Sûfi Kavramı ve Sûfinin Özellikleri

Sûfîler Yoluna İlk Adım
Tasavvuf Sohbetleri

Bir Yorum Bırak