Hikmetli Sözler

Said bin Cübeyr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Said bin Cübeyr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Said bin Cübeyr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Tevekkül, imanın bütün özelliklerini kendisinde toplayan bir haslettir.

Said bin Cübeyr (rah.)


Said bin Cübeyr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Said bin Cübeyr Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak