Hikmetli Sözler

Kâ’b el-Ahbâr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Kâ’b el-Ahbâr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Kâ’b el-Ahbâr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Dünyadan ancak Allah’ın takdir ettiği kadar ele geçer. Ancak kulun sebeplere yapışıp çalışması gerekir. Böyle yaparsa emre uymuş olur.

Kâ’b el-Ahbâr (rah.)


Kâ’b el-Ahbâr Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Kâ’b el-Ahbâr Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak