Hikmetli Sözler

İbrahim Fasîh Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İbrahim Fasîh Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İbrahim Fasîh Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Kâmil mürşid oluk gibidir. Kendisine sevgiyle bağlanan müridin kalbine ondan feyiz akar.

İbrahim Fasîh (rah.)


İbrahim Fasîh Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
İbrahim Fasîh Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak