Hikmetli Sözler

Ebû Cafer et-Tahâvî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebû Cafer et-Tahâvî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebû Cafer et-Tahâvî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ashâb-ı kirâmı sevmek din, iman ve ihsandır; onlara kin ve nefret ise küfür, nifak ve azgınlıktır.

Ebû Cafer et-Tahâvî (rah.)


Ebû Cafer et-Tahâvî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Ebû Cafer et-Tahâvî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak