Hikmetli Sözler

Ebû’l-Hasan Harakânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebû’l-Hasan Harakânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebû’l-Hasan Harakânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Dünyaya hırslı âlim ve ilimden yoksun sûfînin çıkardığı fitneyi şeytan bile çıkaramaz.

Arkadaşların en iyisi, Allah Teâlâ’yı hatırlatandır.

Kalbin Allah Teâlâ’yla olduktan sonra bütün dünya senin olsa da atlas elbiseler giysen de zararı yoktur.

Allah görüyor diye yaptıklarının hepsi ihlas, halk görüyor diye yaptıklarının hepsi riyadır.

Sen Allah’ı zikreden biri iken, sana Allah’tan başkasını hatırlatan kişiyle asla dostluk yapma.

En büyük keramet, yorgunluk ve bezginlik hissetmeden Allah’ın mahlûkatına hizmet etmektir.

Ebû’l-Hasan Harakânî (k.s)


Ebû’l-Hasan Harakânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Ebû’l-Hasan Harakânî Hazretleri (kûddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak