Hikmetli Sözler

Ebû Ali Cürcânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebû Ali Cürcânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebû Ali Cürcânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Bedbaht kişi, unutulmuş günahlarını açığa vuran kimsedir.

Ebû Ali Cürcânî (k.s)


Ebû Ali Cürcânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Ebû Ali Cürcânî Hazretleri (kûddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak