Hikmetli Sözler

Fudayl bin İyâz Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Fudayl bin İyâz Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Fudayl bin İyâz Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Dünyalık bir şey için üzülmek, ahiret için tasalanmayı yok eder. Dünyalık bir şey için sevinmek de ibadetin tadını alıp götürür.

Allah’tan korkana hiçbir şey zarar vermez. Allah’tan başkasından korkana da hiçbir şey fayda vermez.

İnsanlar görsün diye amel etmek riyadır. Yapman gereken bir ameli insanlardan çekinip terketmen şirktir. İhlâs ise Allah Teâlâ’nın seni bu iki halden kurtarmasıdır.

Allah korkusu, dilin lüzumsuz söz söylemesine mani olur. Allah Teâla’dan korkanın dili söylemez olur.

İnsanlara nasihatçi olarak ölüm yeter.

Dün geçmişte kalmış bir kıssadır. Bugün ise amel zamanıdır. Yarını düşünmek ise emeldir.

Her peygamberin ümmeti içerisinde peygamberine benzeyen bir grup vardır.

Şerrin tamamı bir eve konulmuş, anahtarı da dünya sevgisi yapılmıştır. Hayrın tamamı da bir eve konulmuş, anahtarı zühd yapılmıştır.

Bir kimse her işinde güzel davransa fakat kümesindeki bir tavuğa kötü davransa o kimse iyilerden değildir.

Allah Teâlâ’yı hakkıyla tanıyan, O’na bütün gücüyle ibadet eder.

İnsanın yanında bulunanlarla iyi geçinmesi, onlara güzel ahlakla davranması, geceleri ibadet, gündüzleri oruçlu geçirmesinden hayırlıdır.

Fudayl b. İyâz (rah.)


Fudayl bin İyâz Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Fudayl bin İyâz Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak