Hikmetli Sözler

Abdulhâlık Gücdûvanî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Abdulhâlık Gücdûvanî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Abdulhâlık Gücdûvanî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Asıl sermayen din ilmi olsun. İlmin yoksa kendini zengin sayma. Evini ibadetsiz bırakıp kabre döndürme.

Kâmil mürşidlere malın ve canınla hizmet et. Onların her halini aklınla değerlendirmeye kalkma. Allah dostlarıyla uğraşanlar felah bulmaz.

Cenâb-ı Hakk’ın emrettiği yapılır, nehyettiği yapılmaz. Kulluk da budur, dervişlik de budur.

Halkla çekişme. Kimseden nefsin için bir şey isteme. Kimseyi kendine hizmet için çağırma.

Herkese şefkat gözüyle bak. Kimseyi küçük görme. İçini unutup dışını süslemekle uğraşma. Dışını güzelleştirmekle uğraşanların çoğu içleri harap insanlardır.

Halkın vasiyelerine karışma. Devlet adamlarıyla düşüp kalkma. Kendi adına dergah kurma, devamlı dergahlarda oturma. Boş durma, insanlara hizmet et.

Kendini halkın seviyesinde tut. Adının afişlere asılmasını isteme. Mahkeme işlerine pek bulaşma. Kimseye kefil olma, rezil olursun.

Şöhretten kaç, şöhrette afet vardır. Dünyanın makam ve mevkiine bağlama, fani şeylere gözünü dikme, sevgine yazık olur.

Ne yaparsan yap, işlerinde halis niyetli ol. Dua ederken samimi olarak yalvar. Dilinin istediğini kalbin de istesin.

Bütün hallerinde ilim, edep ve takva üzere ol. Ehl-i sünnet ve’l-cemâat yolundan git. Cehaletten ve cahil kimselerden var gücünle kaç.

Her halinde ilim, edep ve takva üzere ol. İslâm âlimlerinin kitaplarını oku. Fıkıh ve hadis öğren. Cahil tarikatçılardan sakın.

Abdulhâlık-ı Gücduvânî (k.s)


Abdulhâlık Gücdûvanî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Abdulhâlık-ı Gücduvânî (kûddise sırruhû)

Bir Yorum Bırak