Muhabbet Divanı

Hâce Ahmed Yesevî – Elimi Tutup Yola Koy Ente’l-Hâdî

Hâce Ahmed Yesevî - Elimi Tutup Yola Koy Ente’l-Hâdî

Hâce Ahmed Yesevî – Elimi Tutup Yola Koy Ente’l-Hâdî Şiiri

Hoş kudretli Allah, Bir ve Var’ım,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”,
Zâtı yüce Rahmân Rabb’im hem Cebbâr’ım,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”,

Seher vaktinde ağlayıp döksem kanlar gözden,
Gönlüm incinip uyanık olsun güzel sözden,
Kudretine mahvolup gideyim özden,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”,

Cevâbı ondan dileyip eyle duâ,
İhtiyacını hâzır eyleyince ihtiyaç gideren,
Rahmet deryâsı dolup taşar yetse fırat,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”,

Ey imdâda yetici hiç ulaşmadı sana imdâdım,
Yer ve göğü ağlattı bu feryâdım,
Mahşer günü haykırayım mı gel azâdım,
Elimi tutup yola koy Ente’l-Hâdî”,

Kul olsan zikrini de elini tutsun,
Yoldan sapsan rehber olup yola koysun,
Seherlerde ağla rahmeti gelsin,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”,

“Ente’l-Hâdî Ente’l-Hakk” Allah’ın zikri,
Hakk zikrini söyle dinmeden olasın uyanık,
Râhim Mevlâm nazar kılsa olur ansızın,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”.

“Ente’l-Hâdî Ente’l-Hakk”ı kalb zikrinde,
Bilmez câhil zikrini deyip zâhir dilde,
Benim diyen şimdiki şeyh su ve toprakta,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”.

“Ente’l-Hâdî Ente’l-Hakk”ın zikri ulu,
Hakk zikrini vird eyleyenin gönlü kırık,
Vird eylemeyip “şeyhim” dese yeri cehennem,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”.

Ey dostlar nefs elinden perîşânım,
İsyân yükü belimi büktü dertliyim,
Âciz kulunum ne eylesen emrindeyim,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”.

Kul Hoca Ahmed nefsden büyük belâ olmaz,
Yol üstünde toprak olsam kâfir olmaz,
Yer ve gökten yemek versem aslâ doymaz,
Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”.

Hâce Ahmed Yesevî (k.s)


Hâce Ahmed Yesevî – Elimi Tutup Yola Koy Ente’l-Hâdî Şiiri
22. Hikmet, Divân-ı Hikmet
Divân-ı Muhabbet
Hâce Ahmed Yesevî Şiirleri

Bir Yorum Bırak