Hikmetli Sözler

İmam Gazâlî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İmam Gazâlî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

İmam Gazâlî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Başkasına eza ve cefa etme ve bunu onlardan korktuğun için de yapma. İyi bir huy olduğunu düşünerek öyle davran.

İnsanı gıybetten ve başkasını kötülemekten iki şey alıkoyar. Kendi kusurlarını düşünmek ve zikrullah ile arkadaş olup dilini tutmak.

Başkalarına zulmeden ve Allah’a isyan eden kimselere ihsan ve ikram edilmez. Çünkü zalime ihsanda mazluma haksızlık vardır. Mazlumun hakkına riayet daha mühimdir.

Sana Allah’ı hatırlatacak bir arkadaş bulunca ona sımsıkı sarıl, ondan ayrılma, onu küçümseme.

İnsanların içinde bulunduğun zaman, onların doğru sözlerine kulak ver, kötü sözlerine karşı sağır ol.

İnsanlardan bir iyilik gördüğün zaman önce Allah’a şükret, sonra ona vesile olan kimseye teşekkür et. Nimeti göndereni unutma, getireni de ihmal etme.

Her gördüğüne hemen vaaz ve sohbete başlama. Bak, söylediğini anlar ve alır durumda ise sohbet et; değilse sükûtu tercih et.

Hiç şüphesiz kulluğun esası ve Allah Teâlâ’ya ibadetin temeli ilim üzere kuruludur. İlimsiz taat olmaz. Bunun için ilme öncelik verilmesi gerekir.

Zengin isen, kimseye ihtiyacım yok diye kibirlenme. Çünkü Allah Teâlâ bir gün seni beğenmediğin O kimselere muhtaç eder ve sana kibrinin cezasını çektirir.

Yüce Rabb’inin takdir ve tecellilerine razı ol. İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

Dünyalık elde etmek için sakın dininden ve edebinden bir şey verme.

Dünya ehlini gözünde büyüttüğün an, dünya büyümüş, ancak sen Allah katında küçülmüş olursun.

Sırf zengin olduğu için kimseyi gözünde büyütme. Çünkü bütün dünya ve içindekiler, Allah katında küçüktür.

Atalarının dindarlığıyla kurtulacaklarını sananlar, babalarının yemesiyle doyacaklarını zannedenler gibidir.

Ölü olsun diri olsun sakın kimseyi küçük görme, sonra helâk olursun. Çünkü bilemezsin, belki o senden daha hayırlı biridir.

Uzuvlarını günahlardan, nefsini alıştığı boş âdet ve işlerden, kalbini karanlık ve katılıktan, sırrını kirlerden, ruhunu hissi perdelerden, aklını hayalî ve boş düşüncelerden arındırmadıkça, Allah Teâlâ’nın huzuruna ulaşamazsın.


İmam Gazâlî Sözleri

Sûfîler laf cambazları değil hal ehli kimselerdir.


Kimseyi alaya alma. Seninle alay edenler olursa da sen onlara cevap verme.

Kimi nimetle imtihan edilir, tâ ki şükrünü yerine getirsin. Kimi de zorluklarla, belalarla imtihan edilir, tâ ki sabrını göstersin.

Kulağını edep dışı ve lüzumsuz sözlerden koru. Çünkü dinleyen konuşana ortaktır.

Ahmaklar ilimden bir şey bilmezler, aynı zamanda kendilerinin bilmediği meseleleri büyük âlimlerin de bilmediğini zannederler.

Dua eden, daima Allah’a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur.

İnsanların sana sevgi duymalarına, ikram etmelerine, yüzüne gülmelerine ve övmelerine rağbet etme, bunları arzulama.

Başkasının yeme içmesiyle kendi açlık ve susuzluğun gitmeyeceği gibi, başkasının takvasıyla da kurtuluşa eremezsin.

Ey kardeşim! Nefis, tabiat ve beşeriyetin çukurundan çıkmadıkça, ulvî âlemlere ulaşamaz, Hak Teâlâ’ya kavuşamazsın.

Resûlullah’ın (s.a.v) ümmetine karşı şefkati, nazik bir babanın evladına gösterdiği şefkatten kat kat üstündür.

Kim dinin emirlerini ve cömertliğin gereklerini yerine getirirse, o kimse gerçek yiğittir.

Bir ayıbının ortaya çıkmasını istemiyorsan kimsenin ayıbını ortaya çıkarma. Başkasından kötü söz işitmek istemiyorsan kimseye kötü söz söyleme.

Her şeyin bir direği vardır. Dinin direği de fıkıh ilmidir.

Bedenin hayatı yiyecek ve içeceklere bağlı olduğu gibi kalbin hayatı da ilme bağlıdır.


İmam Gazâlî Sözleri

Zekat, nimeti veren Allah Teâlâ’ya şükürdür.

İmam Gazâlî (k.s)


Ayrıca bakınız:

İmam Gazâlî Hazretlerinden Nasihatler
İmam Gazâlî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Hikmetli Sözler
İmam Gazâlî Hazretleri (k.s)

Bir Yorum Bırak