Hikmetli Sözler

Vehb bin Münebbih Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Vehb bin Münebbih Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Vehb bin Münebbih Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Bir insan ibadet ettikçe kuvveti artar. İbadetten ayrı kaldıkça perişan olur.

Allah’ın rızasına ancak O’nun her an kendisini gördüğünü bilip düşünen kimseler ulaşır.

Dünyadan yetecek miktarla yetinmeyen kimseye hiçbir şey kafi gelmez. Ancak sonunda bir avuç toprak onu doyurur.

Allah Teâlâ katında şirkten sonra en büyük günahlardan biri insanlarla alay etmektir.

Vehb b. Münebbih (rah.)


Vehb bin Münebbih Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Vehb bin Münebbih Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak