Hikmetli Sözler

Ebû Bekir et-Tamestânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebû Bekir et-Tamestânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ebû Bekir et-Tamestânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İnsanın nefsi ölmeden kalbi hayat bulmaz. Hakikat, nefsin ölümünden ibarettir.

Ebû Bekir et-Tamestânî (rah.)


Ebû Bekir et-Tamestânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Ebû Bekir et-Tamestânî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak