Hikmetli Sözler

Osman Bedreddin Erzurumî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Osman Bedreddin Erzurumî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Osman Bedreddin Erzurumî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Kişinin imanı olup amelinin olmaması vahim bir hastalıktır. İman ve ameli olmasına rağmen kötü ahlâk sahibi olması da hastalıktır.

Her şeyiyle dünyaya yönelip Allah’tan mahrum kalmak kafirlerin ve münafıkların halidir.

Bir kimse abdestli olarak uykuya yatarsa ruhu sabaha kadar Rahmân’ın arşını tavaf eder.

Dünya şeytanın kızıdır. İnsan onun damadı olursa, kayınpederi kızının evine sık sık gelir. Bunun için dünya sevgisini kalpten çıkarmalıdır.

Güzel ahlâk, kul ile Rabbi arasında yakınlık ve vuslat için en önemli vasıtadır.

Osman Bedreddin Erzurumî (rah.)


Osman Bedreddin Erzurumî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
Osman Bedreddin Erzurumî Hazretleri (rahmerullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak