Hikmetli Sözler

Rebîa bin Ebû Abdurrahman Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Rebîa bin Ebû Abdurrahman Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Rebîa bin Ebû Abdurrahman Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İnsanlar âlimlerin yanında annelerin kucağındaki çocuk gibidirler. Ne emrederlerse ona uyarlar. Yasakladıkları şeyden de sakınırlar.

Rebîa b. Ebû Abdurrahman (rah.)


Rebîa bin Ebû Abdurrahman Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Rebîa bin Ebû Abdurrahman Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak