Hikmetli Sözler

Muhammed bin Vasi Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Muhammed bin Vasi Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Muhammed bin Vasi Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Bir kimse kalbini Allah’a çevirirse bütün kulların kalbini kazanmış olur. Allah Teâlâ onu bütün kullarına sevdirir.

Kul kalbi ile Allah Teâlâ’ya yönelince, Allah da müminlerin kalpleriyle ona teveccüh eder.

Muhammed b. Vasi (rah.)


Muhammed bin Vasi Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Muhammed bin Vasi (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak