Hikmetli Sözler

İbn Sem’ûn Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İbn Sem`ûn Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İbn Sem’ûn Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Allah Teâlâ’nın anılmadığı konuşma kıymetsizdir. Yüce Allah’ı hatırlamadan susmak boşuna vakit geçirmektir. İbret almadan bakmak faydasızdır.

İbn Sem’ûn (rah.)


İbn Sem’ûn Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
İbn Sem’ûn Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak