Hikmetli Sözler

Yunus bin Ubeyd Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Yunus bin Ubeyd Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Yunus bin Ubeyd Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Bir kimse dilini yersiz sözlerden korursa Allah Teâlâ ona mutlaka diğer amellerini düzeltmesini ihsan eder.

Yunus b. Ubeyd (rah.)


Yunus bin Ubeyd Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Yunus bin Ubeyd Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak