Hikmetli Sözler

İsmail Hakkı Bursevî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İsmail Hakkı Bursevî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

İsmail Hakkı Bursevî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Kişi aşure gününde ailesinin, çoluk çocuğunun nafakasını arttırırsa (geniş tutarsa), Allah Teâlâ onun rızını arttırır.

İsmail Hakkı Bursevî (rah.)


İsmail Hakkı Bursevî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Hikmetli Sözler
İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak