Hikmetli Sözler

Veysel Karanî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Veysel Karanî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Veysel Karanî Hazretlerinden Hikmetli Sözler

Tabiînin büyüklerinden. İsmi Üveys bin Âmir Karânî (doğumu 555-560 yılları arası, Karân, Yemen – vefatı 657 Sıffin, Rakka, Suriye)

Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) baş gözü ile görmeden O’na aşık olan, O’nun aşkı ile yanıp tutuşan; Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından “Üveys-i Karânî ihsân ve iyilikte tabiînin hayırlısıdır” buyurulan, tabiînin büyüklerinden olduğu hadis-i şerif ile sabit olan, Habibullah’ın (a.s.m) hırkasına layık görülen Karânlî Üveys’ten (k.s) hikmetli sözler.

Yâ Rabbi! Çok uyuyan gözden, çok yiyen karından sana sığınırım.

Ey insan bu fâni hayatta Allah korkusunu kalbinden çıkarma! Kurtuluş çaresi O’na itaattedir.

Resûlullah‘ın (s.a.v) medfûn bulunduğu bir beldede benim için yaşamanın tadı olmaz.

Yüksekliği aradım, tevâzuda buldum.
Başkanlık aradım, halka nasihatta buldum.
Neseb aradım, takvâda buldum.
Şeref aradım, kanâatte buldum.
Rahatlık aradım, zühdde buldum.
Zenginlik aradım, tevekkülde buldum.

Allahü teâlâyı tanıyana hiçbir şey gizli kalmaz.

Günahın küçüğüne bakma! Kendisine karşı günah işlediğin zatın büyüklüğüne bak.


Rebî’ bin Haysem (rah.) anlatır: Üveysi görmeğe gittim. Sabah namazında idi. Bitirdi, tesbihlerin sonuna kadar bekleyeyim dedim. Kuşluğa kadar kalkmadı. Kalktı kuşluk namazı kıldı. Öğle oldu, öğleyi kıldı.

Velhasıl üç gün namazdan kalkıp, dışarı çıkmadı. Yemedi, uyumadı. Dördüncü gece O’na kulak verdim. Gözüne uyku gelmişti. Derhal münâcaâta başladı ve: “Yâ Rabbi, çok uyuyan gözden, çok yiyen karından sana sığınırım” dedi. Bana bu yeter dedim ve halini bozmadan kalkıp gittim.


Bir zât, Veysel Karânî Hazretlerini ziyarete gitti. Ona hitaben:
— “Ey Allah Teâlâ’nın sevgili kulu. Bana bir nasihatte bulun?” dedi.
— “Allah Teâlâ’yı bilir misin?” dedi, Veysel Karâni hazretleri.
— “Evet bilirim.
— “Öyle ise, Allah Teâlâ’dan gayrı şeyleri bilme. Bu yeter.

— “Ya Üveys, bir nasihat daha söyle!
— “Allah Teâlâ seni bilir mi?
— “Evet bilir”,
— “Öyle ise, Allah’tan gayrısı seni bilmesin. Allah Teâlâ’nın bilmesi senin için kafidir.

Veysel Karanî (k.s)


Veysel Karanî Hazretlerinden Hikmetli Sözler
Hikmetli Sözler
Veysel Karanî Hazretleri (kûddise sırruhû)
Tabiînin büyüklerinden…

Bir Yorum Bırak