İlahi Muhabbet Divanı

Seyyid Nizamoğlu – Bu Aşk Bir Bahr-i Ummandır

Seyyid Nizamoğlu – Bu Aşk Bir Bahr-i Ummandır şiiri

Bu aşk bir bahr-i ummandır, buna hadd ü kenâr olmaz
Delîlim sırr-ı Kur’ân’dır, bunu bilende âr olmaz.

Süregeldik ezelîden, pîrim Muhammed Ali’den
Şarâb-ı lâ-yezâlîden, içenlerde humâr olmaz.

Eğer âşık isen yâre, sakın aldanma ağyâre
Düş İbrahim gibi nâre, bu gülşende yanâr olmaz.

Kıyamazsan ser ü câna, ırak dur girme meydâna
Bu meydanda nice başlar, kesilir hiç sorâr olmaz.

Hak ile hâk olanlara, kendi özün bilenlere
Dost yolunda ölenlere, kan pahâsı dinâr olmaz.

Biz âşığız biz ölmeyiz; çürüyüp toprak olmayız
Karanlıklarda kalmayız, bize leyl ü nehâr olmaz.

Bak şu Mansur’un işine, halkı üşürmüş başına
Ene’l-Hakk’ın firâşına, düşenlere tımâr olmaz.

İşte bu sırr-ı Kur’ân’dır, “Küllü men aleyhâ fân”dır
İki kapılı bir handır; konan göçer, karâr olmaz.

Seyfullah sözünde mesttir, şeyhinden aldığı desttir
Dîvâne-râ kalem nîsttir, ne söylese kınâr olmaz.

 
Seyyid Nizamoğlu (k.s)


Seyyid Nizamoğlu – Bu Aşk Bir Bahr-i Ummandır şiiri/ilahisi

Divân-ı Muhabbet
Seyyid Nizamoğlu Şiirleri
Seyyid Seyfullah Kâsım Efendi

Bir Yorum Bırak