Hikmetli Sözler

Ahmed bin Muhammed Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ahmed bin Muhammed Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Ahmed bin Muhammed Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Kişi ihtiyaçtan fazla konuşmamalıdır. Sükûtta genişlik ve rahatlık vardır.

Ahmed b. Muhammed (rah.)


Ahmed bin Muhammed Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Ahmed bin Muhammed Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Bir Yorum Bırak